Domovská stránka

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Kdo jsme

Security Club byl založen v lednu 2002 jako neformální sdružení osobností z řad největších bezpečnostních společností v České republice. Po roce svého působení se 18. února 2003 toto sdružení stalo formálním sdružením zaměstnavatelů v evidenci Ministerstva vnitra. 21. února pak byly zvoleny orgány prezídia a revizní komise sdružení.

Security Club je sdružením společností reprezentujících některé z nejsilnějších a profesionálních bezpečnostních agentur. Impulsem k jeho vzniku a poté formalizace byla přetrvávající neuspokojivá situace na trhu bezpečnostních agentur, která se vyznačuje velkým množstvím působících subjektů s velmi rozdílnou kvalitou služeb. Security Club si vytkl za hlavní cíl stanovit a dobrovolně dodržovat profesionální i etické standardy, které spolu s přísným respektováním legislativy přispějí k růstu vážnosti a společenské prestiže bezpečnostních agentur. Členové Security Clubu vytvořili základní jednotná pravidla pro zabezpečování fyzické ostrahy majetku a osob ve standardní kvalitě a chtějí iniciovat dopracování a přijetí zákonů, které budou upravovat poskytování bezpečnostních služeb.

Security Club není prvním profesním sdružením v oblasti bezpečnostních agentur. Je však první, kdo si dobrovolně uložil dodržování náročnějších profesních a etických pravidel a přísné respektování Zákoníku práce a dalších zákonných norem ve vztahu k zaměstnancům. Členství v Security Clubu by pro zákazníky zúčastněných bezpečnostních společností mělo znamenat záruku kvality a spolehlivosti, punc profesionality, značku kvalifikovaného a motivovaného personálu.

Pravidla a etika

Profesionální a etická pravidla Security Clubu

Security Club je formální profesní sdružení firem z řad největších bezpečnostních společností v České republice. Níže uvedené firmy – členové Security Clubu, deklarují jednotná pravidla k zabezpečování kvalitní fyzické ostrahy majetku a osob.

Členové Security Clubu ve své činnosti vždy důsledně respektují a dodržují zákony a legislativu České republiky.

 1. Zaměstnanci členských agentur splňují minimálně tyto základní požadavky:
  • jsou plně způsobilí k právním úkonům
  • jsou bezúhonní a spolehliví
  • jsou odborně a zdravotně způsobilí

   

 2. Členové Security Clubu svým zaměstnancům zajišťují odpovídající podmínky pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům.
 3. Každý nový zaměstnanec členské agentury absolvuje před nástupem do služby nejméně 16 hodin základní přípravy a 1 směnu zácvik na pracovišti.
 4. Zaměstnanci členských agentur jsou ve výkonu služby vystrojeni kompletním stejnokrojem a označením, nezaměnitelným se stejnokroji a označením ozbrojených sil ČR, či záchranných sborů.
 5. Plánování práce zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby je prováděno v souladu se zákoníkem práce, zvláště pokud se týká práce přesčas, nočních služeb, přestávek v práci, nepřetržitého odpočinku mezi dvěmi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Každý člen je povinen vést o tomto průkaznou evidenci, která je odpovídajícím způsobem kontrolována.
 6. Zaměstnancům členských agentur je ve výkonu služby poskytována speciální odborná příprava dle požadavků klienta či odběratele služby.
 7. V případech, kdy zájem odběratele služby vyvolá potřebu pracovní cesty zaměstnance ve výkonu služby nebo je-li plněn požadavek odběratele služby na zajištění zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby z jiné obce či místa výkonu práce než je uvedeno v jeho pracovní smlouvě, vyplácíme zaměstnancům veškeré náležitosti dané zákonnými normami.
 8. Tam, kde smlouva s odběratelem služby vyžaduje práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí je zaměstnancům vyplácen zákonnou normou daný příplatek.
 9. Oprávnění zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby jsou odvozována ze zákonů ČR, zvl. zákoníku práce, trestního řádu a trestního zákona. Tomu odpovídá i jejich vybavení věcnými bezpečnostními prostředky.
 10. Odpovídajícím způsobem jsou pojištěna rizika plynoucí z výkonu služby jak pro odběratele služby, tak pro zaměstnance členských agentur.

Členové

JUDR MATĚJ BÁRTA
PREZIDENT

ING. RADIM NOVÁČEK
VICEPREZIDENT

MGR. JAN PEROUTKA
VICEPREZIDENT

ING. PAVEL ADAMOVSKÝ
VICEPREZIDENT

MGR.RADEK ZAPLETAL
TAJEMNÍK

JAN SPOLEK
REVIZOR