Slovo úvodem

V Červenci 2014 jsme zahájili provoz nových webových stránek, které budou díky novému administrátorovi a nové správě pravidelně aktualizovány. Starý obsah stránek jsme přenesli do nového formátu a zvolili jsme jiný přístup k obsahu.

Protože je Security Club – sdružení zaměstnavatelů stále aktivním členem Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, podílíme se na tvorbě stránek USBS ČR, které jsou přímo uzpůsobeny k tomu, aby pravidelně a šířeji informovaly o dění v našem oboru. A protože se mnoho projektů s cílem kultivace trhu SBS v ČR, snahy o zvýšení váhy subjektů tohoto trhu, stejně jako i zápasy o práva našich členů a jejich zaměstnanců odehrávají právě skrze tento subjekt, zveřejňujeme hlavní informace na webu USBS ČR.

Věříme, že Vás nové stránky zaujmou a případně nám pomůžete v jejich tvorbě.

                                 Michal Kuník

prezident

Comments are closed