Pravidla

Profesionální a etická pravidla Security Clubu

Security Club je formální profesní sdružení firem z řad největších bezpečnostních společností v České republice. Níže uvedené firmy – členové Security Clubu, deklarují jednotná pravidla k zabezpečování kvalitní fyzické ostrahy majetku a osob.

Členové Security Clubu ve své činnosti vždy důsledně respektují a dodržují zákony a legislativu České republiky.

 1. Zaměstnanci členských agentur splňují minimálně tyto základní požadavky:
  • jsou plně způsobilí k právním úkonům
  • jsou bezúhonní a spolehliví
  • jsou odborně a zdravotně způsobilí
 2. Členové Security Clubu svým zaměstnancům zajišťují odpovídající podmínky pro poskytování kvalitních služeb zákazníkům.
 3. Každý nový zaměstnanec členské agentury absolvuje před nástupem do služby nejméně 16 hodin základní přípravy a 1 směnu zácvik na pracovišti.
 4. Zaměstnanci členských agentur jsou ve výkonu služby vystrojeni kompletním stejnokrojem a označením, nezaměnitelným se stejnokroji a označením ozbrojených sil ČR, či záchranných sborů.
 5. Plánování práce zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby je prováděno v souladu se zákoníkem práce, zvláště pokud se týká práce přesčas, nočních služeb, přestávek v práci, nepřetržitého odpočinku mezi dvěmi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Každý člen je povinen vést o tomto průkaznou evidenci, která je odpovídajícím způsobem kontrolována.
 6. Zaměstnancům členských agentur je ve výkonu služby poskytována speciální odborná příprava dle požadavků klienta či odběratele služby.
 7. V případech, kdy zájem odběratele služby vyvolá potřebu pracovní cesty zaměstnance ve výkonu služby nebo je-li plněn požadavek odběratele služby na zajištění zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby z jiné obce či místa výkonu práce než je uvedeno v jeho pracovní smlouvě, vyplácíme zaměstnancům veškeré náležitosti dané zákonnými normami.
 8. Tam, kde smlouva s odběratelem služby vyžaduje práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí je zaměstnancům vyplácen zákonnou normou daný příplatek.
 9. Oprávnění zaměstnanců členských agentur ve výkonu služby jsou odvozována ze zákonů ČR, zvl. zákoníku práce, trestního řádu a trestního zákona. Tomu odpovídá i jejich vybavení věcnými bezpečnostními prostředky.
 10. Odpovídajícím způsobem jsou pojištěna rizika plynoucí z výkonu služby jak pro odběratele služby, tak pro zaměstnance členských agentur.

 

Comments are closed