Kdo jsme

Security Club byl založen v lednu 2002 jako neformální sdružení osobností z řad největších bezpečnostních společností v České republice. Po roce svého působení se 18. února 2003 toto sdružení stalo formálním sdružením zaměstnavatelů v evidenci Ministerstva vnitra. 21. února pak byly zvoleny orgány prezídia a revizní komise sdružení.

Security Club je sdružením společností reprezentujících některé z nejsilnějších a profesionálních bezpečnostních agentur. Impulsem k jeho vzniku a poté formalizace byla přetrvávající neuspokojivá situace na trhu bezpečnostních agentur, která se vyznačuje velkým množstvím působících subjektů s velmi rozdílnou kvalitou služeb. Security Club si vytkl za hlavní cíl stanovit a dobrovolně dodržovat profesionální i etické standardy, které spolu s přísným respektováním legislativy přispějí k růstu vážnosti a společenské prestiže bezpečnostních agentur. Členové Security Clubu vytvořili základní jednotná pravidla pro zabezpečování fyzické ostrahy majetku a osob ve standardní kvalitě a chtějí iniciovat dopracování a přijetí zákonů, které budou upravovat poskytování bezpečnostních služeb.

Security Club není prvním profesním sdružením v oblasti bezpečnostních agentur. Je však první, kdo si dobrovolně uložil dodržování náročnějších profesních a etických pravidel a přísné respektování Zákoníku práce a dalších zákonných norem ve vztahu k zaměstnancům. Členství v Security Clubu by pro zákazníky zúčastněných bezpečnostních společností mělo znamenat záruku kvality a spolehlivosti, punc profesionality, značku kvalifikovaného a motivovaného personálu.

Comments are closed